Search

Gweithio i ddod â chymunedau ynghyd / Working to bring communities together

Updated: Sep 3, 2019[scroll for English] Un o'r rolau o ran darparu lle ar gyfer celfyddydau tecstilau yng Nghymru fydd dod â gwahanol ddulliau tecstilau ynghyd mewn un lle cyffredin. Mae cyfleoedd i ryngweithio â'n gilydd ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd yn rhan o ethos Tecstiliau. Yn aml wrth fyw mewn cymunedau gwledig, gallwn gael ein hynysu oddi wrth ein gilydd a'n gwahanu gan ein grwpiau tecstilau unigol. Nid ydym am i'r grwpiau hyn ddiflannu, ond rydym am i bob un ohonoch gael mwy o gyfle i ryngweithio ac i gwrdd â phobl o'r un anian.

One of the roles of providing space for textile-arts in Wales will be to bring together different textile approaches in one common space. Opportunities to interact with each other and to learn from each other is part of the ethos of tecstiliau. Often living in rural communities, we can be isolated from each other and separated by our individual textile groups. We do not want these groups to disappear, but we do want you all to have greater opportunity to interact and to meet like-minded people.


#community #chymunedau #textiles #tecstiliau #wales #cymru #modernmakers #caernarfon #bringingustogether

23 views

If you would like to receive our regular email information and marketing please subscribe to our website on the 'Subscribe' page .
If you are looking to rsvp or book an event click on the RSVP/TOCYN button on the relevant event page.

©2019 by tecstiliau. Proudly created with Wix.com