top of page

Sat, 02 Mar

|

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear)

Basged 'Mudag' Basket

For this willow weaving workshop with Helen from @craftyashel you will be using weaving techniques to make beautiful mudag basket.

Registration is closed
See other events
Basged 'Mudag' Basket
Basged 'Mudag' Basket

Time & Location

02 Mar 2024, 10:00 – 16:00

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear), B4366, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

Guests

About the Event

[English below - click 'read more']

Ar gyfer y gweithdy gwehyddu helyg hwn gyda Helen byddwch yn defnyddio technegau gwehyddu i wneud basged mudag hardd i ddal gwlân, ymhlith pethau eraill. Gelwir basgedi mudag hefyd yn Creelah, Basgedi Cnu neu Fasgedi Troellwr. Maent yn wrthrychau swyddogaethol sydd wedi arfer cadw cnu yn ddiogel ac yn drefnus ar gyfer nyddu. Mae’r crefftwr helyg lleol o Ynys Môn, Helen, wedi dysgu sut i greu’r dyluniad hanesyddol hwn a bydd yn trosglwyddo ei gwybodaeth a’i sgiliau i’r rhai sy’n mynychu’r gweithdy. Ar ddiwedd y ddwy sesiwn, bydd gennych fasged wedi'i chwblhau i'w defnyddio gyda'ch prosiectau nyddu.

Cynhelir y gweithdy hwn dros 2 ddydd Sadwrn, ychydig wythnosau ar wahân, er mwyn caniatáu ar gyfer sychu a gosod y fframiau.   

Diwrnod 1 (02 Mis Mawrth) – Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn siapio ac eillio'r prif fframiau tra'n dysgu clymu'r fframiau at ei gilydd gan ddefnyddio’r dechneg wehyddu 'Llygad Duw' ac yna ychwanegu gweddill y ribiau i mewn.  

Diwrnod 2 (16 Mis Mawrth) – Bydd y cyfranogwyr yn gwehyddu’r corff neu’r fasged i orffen y gwrthrych.

**Sylwch os gwelwch yn dda: Bydd angen i gyfranogwyr fod â chryfder a deheurwydd rhesymol yn eu dwylo i greu eu fframiau eu hunain.**

Tiwtor / Tutor: Helen @craftyashel

Costiau / Cost: £50 for a 2 day workshop

For this willow weaving workshop with Helen from @craftyashel you will be using weaving techniques to make beautiful mudag basket to hold rolags, among other things. A mudag baskets are also known as Creelah, Fleece Baskets or a Spinner’s Baskets. They are functional objects used to keeping fleece safe and organised for spinning. Local willow crafter from Anglesey, Helen, has learnt to create this historic design and will be passing on her knowledge and skills to those attending the workshop. At the end of the two sessions, you will have a completed basket for use with your spinning projects.

This workshop will be run over 2 Saturdays, a couple of weeks apart, to allow for the drying and setting of the frames.   

Day 1 (02 March) – Participants will shape and shave down the main frames while learning to bind the frames together using a ‘God’s Eye’ weave then adding in the remaining ribs.  

Day 2 (16 March) – Participants will weave the body or the basket to finish the object.

**Please note: Participants will need to have reasonable strength and dexterity in their hands to create their own frames.**

Mae'r gweithdy hwn yn cael ei gefnogi'n rhannol gan ein prosiect 'Local Threads' gyda Gwynedd Greadigol a Chyngor Gwynedd. Rydym yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth i gadw'r gweithdy hwn yn hygyrch. /

This workshop is being partially supported by our ‘Local Threads’ project with Creative Gwynedd & Gwynedd Council.  We appreciate their support to keep this workshop accessible.

Tickets

  • Basged 'Mudag' Basket

    For this willow weaving workshop with Helen from @craftyashel you will be using weaving techniques to make beautiful mudag basket. This ticket is for a 2 day workshop on both Saturday, 02 March and Saturday, 16 March 2024.

    £50.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page