TECSTILIAU

creating a textile-based community in wales

Our mission is to facilitate the development, awareness and promotion of textile-based skills in Wales.
Founded in Gwynedd, North Wales, Tecstiliau is a not-for-profit organisation created by a small group interested in facilitating the textile arts as part of the cultural heritage of Wales.  In doing so, we are aiming
to provide physical ‘space’ for textile-based activities to occur but also provide a cultural ‘space’
to accentuate the importance of textile arts in Wales, for cultural benefit and  personal well-being.

20190712_204151_edited.jpg

Heading 4

Subscribe to @tecstiliau.cymru on YouTube

DIGWYDDIADAU I DDOD / UPCOMING EVENTS

 • Gwau Dirgel 'OLWEN' Mystery Knit-a-Long
  01 Oct, 09:00 BST – 05 Nov, 21:00 GMT
  via email
  Byddwn yn arwain digwyddiad 'gwau dirgel' yn seiliedig ar chwedl Gymraeg yn ystod mis Hydref. Ydych chi’n ystyried gwau rhywbeth i rywun arbennig? We will be leading a Welsh mythology ‘mystery knit-a-long’ during October. Are you looking to knit something for someone special? Ymuno / Join.
 • Bwndeli Lliwio-Eco / Eco-Dyeing Bundles
  03 Oct, 10:00 – 16:00 BST
  Tecstiliau CBC, B4366, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK
  Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'lliwio-eco', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. / In one day, learn the basics of ‘eco dyeing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper.
 • Criwl Nadoligaidd / Christmas Crewel
  Mon, 25 Oct
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel
  25 Oct, 10:00 – 16:00 BST
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, B4366, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX, UK
  Yn y gweithdy ymarferol hwn, cewch gyfle i ddysgu am hanes a thechnegau wrth greu eich sampler Nadolig eich hun wedi’i seilio ar frodwaith Jacobeaidd. In this hands-on workshop you learn about the history and techniques while creating your own Christmas sampler based on Jacobean embroidery.

CONTACT US

Tecstiliau , Gwynedd, Wales. UK

 • facebook
fibre_drying.jpg