Tue, 18 Feb | Y Bedol

Brodwaith Peiriant Rhydd / Free Motion Machine Embroidery

Ydych chi’n defnyddio eich peiriant gwnïo i arbrofi gyda brodwaith? Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Dyma’r gweithdy delfrydol i’ch cyflwyno i frodwaith peiriant rhydd. Are you using your sewing machine for embroidery? Not sure where to start? This workshop will introduce you to free motion embroidery.