Tue, 18 Feb | Y Bedol

Brodwaith Peiriant Rhydd / Free Motion Machine Embroidery

Ydych chi’n defnyddio eich peiriant gwnïo i arbrofi gyda brodwaith? Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Dyma’r gweithdy delfrydol i’ch cyflwyno i frodwaith peiriant rhydd. Are you using your sewing machine for embroidery? Not sure where to start? This workshop will introduce you to free motion embroidery.
Registration is Closed
Brodwaith Peiriant Rhydd / Free Motion Machine Embroidery

Time & Location

18 Feb 2020, 10:00 – 16:00
Y Bedol, B4366, Bethel, Caernarfon LL55, UK

About the Event

 Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno’r rhai sy’n cymryd rhan i gamau sylfaenol brodwaith peiriant rhydd. 

 Bydd ar y rhai sy’n cymryd rhan angen eu peiriannau gwnïo eu hunain.  

 Deunyddiau: Mae’r ffabrigau, rhyngwynebu ac ati a gyflenwir gan y tiwtor yn gostau ychwanegol, heb eu cynnwys yn ffi'r    

gweithdy.   

 Dewch â'r canlynol eich hun: Peiriant gwnïo gyda throed, dolen frodwaith, ffabrigau ac edafedd brodwaith. 

 Tiwtor / Tutor: Melanie Baugh

 Costiau / Cost: £50

 This course will introduce participants to the basics free motion machine embroidery.  

 Participants will need their own sewing machines.  

 Materials: Fabrics, interfacing etc. supplied by the tutor are additional costs, not included in the workshop fee.   

 Bring your own: Sewing machine with an embroidery foot, embroidery hoop, fabrics and threads. 

Tickets
Price
Quantity
Total
  • Machine Embroidery 18/02/20
    £50
    £50
    0
    £0
Total£0

Share This Event