Sun, 03 Oct | Tecstiliau CBC

Bwndeli Lliwio-Eco / Eco-Dyeing Bundles

Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'lliwio-eco', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. / In one day, learn the basics of ‘eco dyeing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper.
Bwndeli Lliwio-Eco / Eco-Dyeing Bundles

Time & Location

03 Oct, 10:00 – 16:00 BST
Tecstiliau CBC, B4366, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

About the Event

[English below]

Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'lliwio-eco', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. Yn y gweithdy amlddisgyblaethol hwn, byddwch yn archwilio sut y gall planhigion adael argraff ar ffabrig a phapur yn ogystal â chynhyrchu patrwm a lliw naturiol. Gall y gweithdy hwn arwain at ddatblygu arwynebau a fyddai'n ddefnyddiol ar gyfer brodwaith, cwiltiau, paentio a mwy!  Mae mordant wedi'u cynnwys yn y gost. Casglwch ddail i'w defnyddio yn ystod y dydd a dewch â'ch ffabrigau naturiol eich hun.

Tiwtor / Tutor: Sarah Key (Dysgu Cymraeg)

Costiau / Cost: £60

In one day, learn the basics of ‘eco dyeing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper.  In this workshop, you will explore how leaves can imprint on to fabric and paper as well as produce natural patterning and colour. This workshop can lead to the development of fabrics and papers that would be useful for embroidery, quilting, painting and more! 

Mordants and some fabric is included in the cost. Please collect leaves to use during the day and bring your own natural fabrics.

Tickets
Price
Quantity
Total
  • Eco-Dyed Bundles - 03/10/21
    £60
    £60
    0
    £0
Total£0

Share This Event