top of page

Tue, 03 Aug

|

Tecstiliau, Y Bedol, Bethel

Celf Tecstilau Ffelt Chakra / Felted Chakra Textile Art

Gwen yn eich dysgu sut i greu eich darn o gelf wal ffelt haniaethol lliwgar eich hun, wedi'i seilio ar y lliwiau chakra. Gwen will teach you how to create a personal rich colourful abstract felted piece of wall art in chakra colours.

Registration is Closed
See other events
Celf Tecstilau Ffelt Chakra  / Felted Chakra Textile Art
Celf Tecstilau Ffelt Chakra  / Felted Chakra Textile Art

Time & Location

03 Aug 2021, 10:00 – 16:00 BST

Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

About the Event

[English below]

Yn y gweithdy hwn, bydd Gwen yn eich cyflwyno i'r technegau ffeltio gwlyb ac yn eich dysgu sut i greu eich darn o gelf wal ffelt haniaethol lliwgar eich hun, wedi'i seilio ar y lliwiau chakra. Trwy gydol y dydd, bydd Gwen yn eich dysgu sut i greu darn ffelt mawr yn seiliedig ar eich dyluniad haniaethol unigol a myfyriol eich hun. Mae ffeltio gwlyb yn cael ei greu gan ddefnyddio gwlân merino wedi ei liwio â sebon naturiol a dŵr, sidan, sgrim cotwm a ffibrau eraill.  Sylwch: mae'r gweithdy hwn yn eithaf corfforol oherwydd rholio'r ffelt ond mae hefyd yn ffordd dda o dawelu’r enaid. Deunyddiau: wedi'u cynnwys yn y gost (Mae hyn yn cynnwys: sebon, powlenni, gwlân, sidanau, gwrthyddion, matiau bambŵ mawr, deunydd lapio, rholiwr neu rolbren) Dewch â’ch: ffedog, 2 dywel, llyfr nodiadau a beiro, bag i fynd â darn ffelt gwlyb adref, esgidiau cyfforddus.  Archebwch eich lle a mwynhewch! Gall Gwen gynnal y gweithdy hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

Tiwtor / Tutor: Gwen Owen 

Costiau / Cost: £75

In this workshop, Gwen will introduce you to the wet felting techniques and teach you how to create your own personal rich colourful abstract felted piece of wall art, based on the chakra colours. Throughout the day, Gwen will teach you how to create a large felted piece based on your own individual and meditative abstract design. Wet felting is created using natural soap and water coloured merino wool, silk, cotton scrim and other fibres.  Please note: this workshop is quite physical due to rolling the felt but also very calming to the soul. Materials: included in cost 

(This includes: soap, bowls, wool, silks, resits, large baboo mats, bubble wrap, roller or rolling pin). Bring your own: apron, 2 towels, notebook and pen, bag to take wet felted piece home, comfy shoes. Book in and enjoy! Tutor Gwen Owen is able to host this workshop bilingually (Welsh/English).

Tickets

  • Felted Chakra Textile 03/08/21

    Gwen yn eich dysgu sut i greu eich darn o gelf wal ffelt haniaethol lliwgar eich hun, wedi'i seilio ar y lliwiau chakra. Gwen will teach you how to create a personal rich colourful abstract felted piece of wall art in chakra colours.

    £75.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page