top of page

Mon, 25 Oct

|

Tecstiliau, Y Bedol, Bethel

Criwl Nadoligaidd / Christmas Crewel

Yn y gweithdy ymarferol hwn, cewch gyfle i ddysgu am hanes a thechnegau wrth greu eich sampler Nadolig eich hun wedi’i seilio ar frodwaith Jacobeaidd. In this hands-on workshop you learn about the history and techniques while creating your own Christmas sampler based on Jacobean embroidery.

Registration is Closed
See other events
Criwl Nadoligaidd / Christmas Crewel
Criwl Nadoligaidd / Christmas Crewel

Time & Location

25 Oct 2021, 10:00 – 16:00 BST

Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, B4366, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX, UK

Guests

About the Event

[English below, click 'see more']

Yn y gweithdy ymarferol hwn, cewch gyfle i ddysgu am hanes a thechnegau wrth greu eich sampler Nadolig eich hun wedi’i seilio ar frodwaith Jacobeaidd.

Brodwaith traddodiadol sy’n gysylltiedig â’r 16eg a’r 17eg ganrif yw gwaith criwl, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel brodwaith Jacobeaidd. Serch hynny, mae’n deillio o gyfnod y Sacsoniaid. Yn y gweithdy undydd hwn, cewch ddysgu amrywiaeth o bwythau traddodiadol yn ogystal â sut i godi adran drwy ddefnyddio padin i greu’r robin bach hwn fel rhan o’r sampler ‘Criwl Nadolig’. Bydd y darn gorffenedig yn gwneud clustog hyfryd neu addurn ar frig calendr adfent ar gyfer cyfnod y gwyliau.   Deunyddiau: Caiff deunyddiau ac edau eu cyflenwi’n rhad ac am ddim fel rhan o’r tâl ar gyfer y gweithdy. Dewch â: chylchyn brodio 8 modfedd, siswrn a chit gwnïo sylfaenol.

Tiwtor / Tutor: Katherine Keatley

Costiau / Cost: £60

In this hands-on workshop you learn about the history and techniques while creating your own Christmas sampler based on Jacobean embroidery.

Crewelwork, also known as Jacobean, is traditional embroidery associated with the 16th and 17th Centuries. Although, it stems from Saxon times.  In this one-day workshop, you will learn a selection of the traditional stitches and how to raise a section by padding to create this little robin as part of a ‘Christmas Crewel’ sampler. The finished piece would make a lovely cushion or decorative top for an advent calendar for the holiday season.  

Materials: Fabric and threads are supplied as part of the workshop fee. 

Bring your own: 8 inch embroidery hoop, scissors and basic sewing kit.

Tickets

  • Christmas Crewel - 25/10/2021

    In this hands-on workshop you learn about the history and techniques while creating your own Christmas sampler based on Jacobean embroidery.

    £60.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page