top of page

Sat, 05 Sept

|

Tecstiliau, Y Bedol

Cyflwyniad i 'Blethu Hollti-Ceinciau / Introduction to Ply-Split Braiding

Gweithdy efo Julie Hedges An introduction to ply-split braiding workshop with Julie Hedges.

Registration is Closed
See other events
Cyflwyniad i 'Blethu Hollti-Ceinciau / Introduction to Ply-Split Braiding
Cyflwyniad i 'Blethu Hollti-Ceinciau / Introduction to Ply-Split Braiding

Time & Location

05 Sept 2020, 10:00 – 16:00

Tecstiliau, Y Bedol, B4366, Bethel, Caernarfon LL55, UK

Guests

About the Event

Pan fyddwch chi wedi cael cyflwyniad i  darddiad a datblygiad y dechneg, byddwch yn dysgu rhai o'r dulliau sylfaenol o  hollti ceinciau oedd yn cael eu defnyddio’n draddodiadol i greu cenglau  camelod a harneisiau anifeiliaid. Gan  ddefnyddio cordiau cotwm 4 cainc parod, byddwch yn creu samplau o nifer o  wahanol gynlluniau gan ddefnyddio Cortynnau Lletraws Un Haen (SCOT).  Byddwch yn gweld sut y gallwch ddatblygu'r  technegau hyn i greu darnau gorffenedig ac eitemau defnyddiol. Yn ystod y dydd  bydd arddangosiad o greu cordyn ar declyn gwneud cordyn Kipu ac efallai y  byddai rhai cyfranogwyr yn hoffi creu amrywiaeth o wahanol gordiau dirdro  addurnol y gallent eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. 

Costiau / Cost: £55

Tiwtor / Tutor: Julie Hedges

Following an introduction to the origins and development of the  technique, you will learn some of the basic methods of ply-splitting  traditionally used to make camel girths and animal harnesses. Using prepared 4 ply cotton cords you will  make samples of several different designs using Single Course oblique Twining  (SCOT). You will see how these  techniques can be developed into usable items and finished pieces. During the day there will be a demonstration of cord making on the Kipu cord maker and  some participants may like to make a range of decorative twisted cords that  can be used in different ways.

Tickets

  • Ply-Split Braiding 05/09/2020

    An introduction to ply-split braiding workshop with Julie Hedges.

    £55.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page