top of page

Mon, 20 May

|

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear)

Gwehyddu '4-shaft' Weaving

Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom. Dros 5 sesiwn gweithdy byddwn yn gweithio drwy'r camau i osod a gwehyddu ar wŷdd 4 siafft.

Gwehyddu '4-shaft' Weaving
Gwehyddu '4-shaft' Weaving

Time & Location

20 May 2024, 18:00 – 20:30

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear), B4366, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

About the Event

[English below - click 'read more']

Mae gwehyddu yn rhoi cyfle i wneud brethyn. Mae hefyd yn gyfle i archwilio lliw a gwead. Dros 5 sesiwn gweithdy byddwn yn gweithio drwy'r camau i osod a gwehyddu ar wŷdd 4 siafft i wneud plaen, brethyn caerog a gwehyddu eraill. Byddwn yn cyflenwi'r offer, edafedd ac offer i chi ddeall y broses heb gael gwŷdd. Bydd y sesiynau’n cynnwys: - 'Making a warp'   - 'Warping and threading the loom'   

- Gwehyddu Plaen   - Gwehyddu 'twill'   - 'Pattern experimentation'.

Archebwch le a mwynhewch ddatblygu’r sgiliau hyn bob dydd Llun o 6-8.30pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun, 20 Mai

Dydd Llun, 27 Mai

Dydd Llun, 03 Mehefin

Dydd Llun, 10 Mehefin

Dydd Llun, 17 Mehefin

Tiwtor / Tutor: Rosie Green & Sarah Key

Costiau / Cost: varies (see ticket information below)

Weaving provides an opportunity to make cloth. It is also an opportunity to explore colour and texture. Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom to make plain, twill and other weaves. We will supply the equipment, yarns an tools for you to understand the process without having a loom.  The sessions will include:   - Making a warp   - Warping and threading the loom   - Weaving plain weave   - Weaving twill variations   - Pattern experimentation.

 Book in an enjoy developing these skills each Monday from 6-8.30pm on the following dates:

Monday, 20 May

Monday, 27 May

Monday, 03 June

Monday, 10 June

Monday, 17 June

GWYBODAETH TOCYN / TICKET INFORMATION:

Talu am y set hon o sesiynau gweithdy fel y gallwch ei fforddio

Talu'r lleiafswm - lleiafswm cost

Talu'r cyfartaledd - cost gyfartalog

Talu gyda chefnogaeth - tâl a chymorth

---------

Payment for this set of workshop sesssions are as you can afford - select the amount you would like to pay.

Pay the minimum - for those on a limited budget

Pay the average - the average cost of the workshop(s)

Pay with support - pay and help others to afford this workshop.

Tickets

 • '4-Shaft'Weave - MayJune24

  Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom. Dros 5 sesiwn gweithdy byddwn yn gweithio drwy'r camau i osod a gwehyddu ar wŷdd 4 siafft.

  From £115.00 to £135.00
  • £115.00
  • £125.00
  • £135.00

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page