Sat, 19 Jun | B4366

Lliwio Bwndeli / Bundle Dyeing

Dysgwch hanfodion 'lliwio bwndel' trwy ddefnyddio deunyddiau llifo naturiol i liwio a rhoi patrwm ar ffabrig yn ogystal â chreu set o edafedd sy’n cyd-fynd. Learn the basics of ‘bundle dyeing’ by using natural dye materials to colour and pattern fabric as well as create a set of co-ordinating yarns.
Registration is Closed
Lliwio Bwndeli / Bundle Dyeing

Time & Location

19 Jun, 10:00 – 16:00 BST
B4366, B4366, Caernarfon LL55, UK

About the Event

Dysgwch hanfodion 'lliwio bwndel' trwy ddefnyddio deunyddiau llifo naturiol i liwio a rhoi patrwm ar ffabrig yn ogystal â chreu set o edafedd sy’n cyd-fynd o ran lliwiau (hyd at gyfanswm o 50g). Os na allwch chi aros am ein tymor 'eco-liwio' yn yr hydref, mae'r gweithdy hwn yn fan cychwyn gwych i'ch annog chi i feddwl am sut i greu patrymau organig gyda lliwiau naturiol a bwndelu. Gellir defnyddio'ch ffabrigau a'ch edafedd mewn prosiectau brodwaith, cwiltio, gwehyddu a gwau. Nid oes angen unrhyw brofiad o liwio i gymryd rhan yn y gweithdy hwn, mae'n herio ffordd o feddwl a sgiliau dechreuwyr a lliwyr canolradd. Deunyddiau: wedi'u cynnwys yn y gost.

Tiwtor / Tutor: Sarah Key

Costiau / Cost: £65

Learn the basics of ‘bundle dyeing’ by using natural dye materials to colour and pattern fabric as well as create a set of co-ordinating yarns (to a total of 50g). If you can’t wait for our autumn ‘eco-dyeing’ season, this workshop is a great starter to get you engaged in thinking about how to create organic patterns with natural dyes and bundling. Your fabrics and yarns can be used in embroidery, quilting, weaving and knitting projects. No experience of dyeing is required to participate in this workshop, it challenges the thinking and skills of both beginners and intermediate dyers. Materials: included in cost.

Tickets
Price
Quantity
Total
  • Bundle Dyeing 19/06/2021
    £65
    £65
    0
    £0
Total£0

Share This Event