top of page

Gofod Gwneud FFIWS Maker Space

A space for prototyping and making for entrepreneurs and others.

  • 1 h
  • B4366

Service Description

[English below - click 'read more'] Mae'r Ffiws wedi ei greu mewn partneriaeth ag Menter Môn, Cyngor Gwynedd & Arloesi Gwynedd Wledig. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw. Pa fath o offer sydd ar gael yn Ffiws? Argraffwyr 3D Peiriant Laser Gwasg Gwres (Heat Press) Gwasg Myg (Mug Press) Torrwr Vinyl. Mae Ffiws yn caniatáu ichi brofi syniadau, a gweld a ydyn nhw'n ymarferol, cyn i chi fynd ymlaen i gynhyrchu, ddefnyddio'r cynnyrch neu archebu peiriant eich hun. Mae’r gofod yn agored i unrhyw un dros 18 ac i blant rhwng 14 ac 18 gyda oedolyn cyfrifol. Ffiws is created in partnership with Menter Môn, Gwynedd Council & Arloesi Glwynedd Wledig. The space contains a variety of different high-tech equipment, as well as electronics equipment and hand tools. What equipment is available at Ffiws? 3D Printer Laser Cutter Heat Press Mug Press Vinyl Cutter. Ffiws allows you to test out ideas, and see if they are feasible, before you go on to mass-produce, use the product or purchase your own equipment. The space is open to anyone over the age of 18 and for those between 14 and 18 if they are with a responsible adult.


Contact Details

  • B4366, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

    tecstiliau@gmail.com


bottom of page